• 25 Mei 2022
  • marifmuntaha
  • 0
profil

SUSUNAN PENGURUS YAYASAN DARUL HIKMAH MENGANTI

Struktur Pengurus yayasan yang ideal dibentuk sedemikan rupa disesuai dengan idiologi dan strategi pengembangan untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga setiap pengurus yayasan yang ideal boleh jadi mempunyai bentuk yang berbeda secara fungsional karena menyesuaikan dengan strategi yang sedang dikembangkan. Adapun Susunan Pengurus Yayasan Darul Hikmah Menganti adalah sebagai berikut : 

SUSUNAN PENGURUS YAYASAN DARUL HIKMAH MENGANTI
MASA BHAKTI 2022/2027

PEMBINA

:

1. Drs. Sholikin, MM.2. H. Rojak


3. KH. Sulhan Mz, S.Ag.


4. KH. Sholihin Hasan, S.Ag.


5. Drs. KH. Moh Habib Ruslan, MM.6. KH. Ma’sum Duri
PENGAWAS:1. Drs. K. Amin Fatah


2. Moh. Kodi, S.Ag  M.Pd.I2. Zahri Tamam, M.Pd
PENGURUS
:

- Ketua Umum
:
Drs. K. M. Asyhari Tamam, SH. M.S.I
- Ketua I
:
Drs. H. Sholikin Mr
- Ketua II
:
dr. Hj. Noor Hayati
Sekretaris I
:
Moh. Tamam, S.Pd 
Sekretaris II
:
Siva Tahula Haba, S.Si 
- Bendahara I
:
Drs. H. Abdul Azis, M.Pd.I
Bendahara II
:
H. M. Rif’an, S.Ag
SEKSI-SEKSI
:

Seksi Pendidikan
:
1. Sholihatun, S.Ag


2. Subhan, S.Ag


3. Dul Karim, S.Pd.I
Seksi Humas
:
1. Hamdi, Bc. Hk.


2. Nyai Hj. Maryam


3. Hj. Siti Mu’allifah, S.Ag
Seksi Usaha
:
1. M. Sholeh Saliman


2. Ma’ruf


3. Heru Prayitno, S.T.
Seksi Pemeliharaan
:
1. H. Sutikno, S.Pd.


2. H. Zainuri, A.MaMUHAMMAD ARIF MUNTAHA
Penulis

Aku adalah orang yang tidak tahu dan tidak mau tahu.